1 2 3 4 5

ประกาศขายทอดตลาด
สื่อโฆษณา ขายทอดตลาดวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร็นิเจอร์ อุปกรณ์งานช่าง งานอุตสาหกรรม เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ สื่อสาร และอื่น ๆ
 
Pramoolngan.com
วันอัพเดท
รายการขายทอดตลาด
วันขายทอดตลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
13-12-55
ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง จำนวน 15 รายการ ในวันที่19 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3840 7889
19ธ.ค.55
--
12-12-55
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8320
21ธ.ค.55
--
12-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการศาลจังหวัดปทุมธานีต่อไปแล้วทั้งหมด จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 0068
29 ม.ค.56
--
12-12-55
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บพฉ-156 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถที่ถูกจัดสรรทดแทนแล้ว ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 0068
29 ม.ค.56
--
12-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 51 รายการ ในวันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3261 8514-5
25ธ.ค.55
--
12-12-55
ขายทอดตลาดอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงมนิลา 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง กำหนดนัดดูสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3441 1532
20ธ.ค.55
--
12-12-55
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์เก๋งนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อนิสัน ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ กำหนดดูพัสดุในวันที่ 17 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3533 6550
17ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 32 รายการ ในวันที่ 21 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบางกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2457 6813-4 ต่อ 11, 18
21ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ ในวันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2433 2855-6 ต่อ 14, 18
20ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2127-7000
20ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 135 รายการ ในวันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2575 0377
27ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ ในวันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 3 เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 3841 ต่อ 10
25ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 2 รายการ ซึ่งใช้งานอยู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและนิคมสหกรณ์ปากพญา ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7532 4470
15ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ (18 ชิ้น) สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 ธันวาคม ติดต่อที่ หน่วยงานส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3967 1854 ต่อ 12
19ธ.ค.55
--
11-12-55
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.073-340272
21ธ.ค.55
--

ทั้งหมด 302 ายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 21 Next »

วัตถุประสงค์          หลักการและนโยบาย          แนะนำ ติชม เพื่อพัฒนาเว็บไซต์        ติดต่อลงโฆษณา

TEL:086-5080778,081-6958808
E-Mail:info@procurementthai.com,support@procurementthai.com
Copyright (R) 2012 . All rights reserved. Design by Procurementthai.com